Organisatieadvies

Begeleiden In/Outsourcing trajecten

In de functie van onafhankelijk adviseur, het managen van uitbestedingstrajecten teneinde een contract te ondertekenen waar voor beide partijen (opdrachtnemer, opdrachtgever) een win-win situatie te behalen is. Begeleiding van uitbesteding wordt primair in opdracht van klantorganisaties uitgevoerd.

Bid/No Bid proces begeleiding

Begeleiden en managen van Bid/NoBid trajecten vanuit leverancier perspectief. Startend met het analyseren van de vraagstelling, positie van de leverancier t.o.v. de vragende partij en kansberekening op succes. Onderdeel van de werkzaamheden is het vraaggericht opzetten van het proposal en wel op een zodanige manier dat de vragende partij zich volledig herkent in de vraag en oplossingsrichting.

Mediation bij conflicten tussen contractpartijen

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Ik heb meerdere mediation sessies succesvol uitgevoerd en daarmee partijen geholpen om weer samen te gaan werken en geschillen achter zich te laten.

Opzetten, inrichten en invoeren van Regie Organisaties (Demand & Supply)

Steeds meer organisaties beseffen dat regie de belangrijkste kritische succesfactor is om de voordelen van samenwerking en uitbesteding daadwerkelijk te realiseren.

Regie stelt organisaties in staat de luiken open te gooien om de mogelijkheden en kansen te benutten zonder de controle kwijt te raken. Goede regievoering stelt specifieke eisen aan de organisatie, bedrijfsvoering en de bemensing. De kracht van een goede regieorganisatie zit in een goede behartiging van de belangen van de directie en de interne organisatie. Regie professionaliseert het totale spel van vraag en aanbod: van het definiëren en bij elkaar brengen van de klantvraag tot het toezien op de prestaties van leveranciers. Ik heb meerdere inrichtingstrajecten uitgevoerd bij organisaties die voor de eerste keer gingen uitbesteden maar ook bij organisaties die al ervaringen hebben opgedaan met de bijkomende voor- en nadelen van uitbesteding.

Inrichten van gedigitaliseerde Data Management functies

Steeds meer bedrijven richten zich op het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen en zien bestaande data als een strategische asset. Digitaliseren en data driven werken mogelijk maken is nog steeds een zeer belangrijk aandachtspunt, zelfs binnen organisaties die hier al wat verder in ontwikkeld zijn. Door het opzetten van data governance en data classificatie krijgen organisatie meer grip op hun informatie voorzieningen. Daarnaast is het van belang om medewerkers te leren omgaan met moderne middelen die gedigitaliseerd werken mogelijk maken. KeepOnChallenging ondersteunt de benodigde veranderprocessen en zorgt voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen op deze gebieden.

Uitwerken van bedrijfs- en IT strategieën alsmede begeleiden van het uitvoeringsproces

Elke ondernemer zou zo nu en dan zijn bedrijfsstrategie moeten herijken. Geen enkele organisatie kan goede resultaten boeken zonder een bijbehorende up to date bedrijfsstrategie. Ik heb vele organisaties geholpen bij het herzien van hun bedrijfs- en IT strategie en slaag er telkens in, op basis van kritische vragen en een open minded houding, het beste in ondernemers naar boven te halen.

Het vervolgens helpen bij de uitvoering van de strategie is een logisch onderdeel van het commitment voor succes wat ik met mijn klant afspreek.

Inrichten en uitvoeren van Architectuur (Business-Informatie-Applicatie en Infrastructuur architectuur) 

Het belang van Architectuur en Architecturaal denken begint steeds belangrijker te worden gezien de snelheid waarmee organisaties bezig zijn met het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Kort gezegd is architectuur DE manier om inzicht te krijgen en structuur te brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie, en is tevens een manier om die te kunnen besturen. Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom de informatievoorziening op een bepaalde manier is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd gezien ontwikkelt. In de opdrachten die ik uitvoer ligt de nadruk op het inrichten van de Architectuur Functie binnen bedrijven. Architecten zullen namelijk een steeds prominentere rol gaan spelen binnen organisaties als het gaat om strategische beslissen aangaande de inzet van ICT voorzieningen. Binnen een aantal financiële instellingen zijn al Principal Architecten toegetreden in de bestuurskamer wat aangeeft wat het belang is van deze functie.