Interim Management

“Als je doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg. Verandering vraagt om een begin dus begin NU!”

 

Invullen van Interim CIO en IT Management functies

Ik heb diverse interim CIO en IT Management functies vervuld voor korte en langere termijn. De toegevoegde waarde die ik hierbij lever is het snel kunnen inzien hoe processen zijn ingericht, welke sleutelpersonen hierin van belang zijn en waar eventuele bijsturing nodig is. Mijn primaire kracht is om veranderingen te initiëren, mensen in beweging te krijgen en te zorgen voor afdoende borging. Dit doe ik op basis van inhoudelijke kennis en zorgen voor balans op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit betekent dat mijn focus is gericht op het resultaat, gericht aansturen van teams en visiegericht rapporteren op directieniveau.

Dit alles met respect voor medewerkers en hun ambities.

De periodes die ik als Interim Manager heb ingevuld varieerde van 5 maanden tot 1.5 jaar. In alle gevallen is de tijdelijk ingevulde functie overgedragen aan een opvolger die direct aan de slag kon met een gestructureerde positie en plek in de organisatie.

Invullen van Transitie/Migratie Manager functies

Programma Manager Transitie en Migratie is met name uitgevoerd in situaties waar ik al nadrukkelijk als Sourcing adviseur betrokken ben geweest. In de meeste gevallen betrof het een tijdelijke functie gericht op het daadwerkelijk transisteren en technisch migreren van uitbestede technologieën en diensten. Mijn kennis, opgedaan in eerdere consultancy opdrachten, sluit hier uitstekend bij aan.

Uitvoeren van Regie Management functies

De uitvoering van Regie Management functies heeft plaatsgevonden in situaties waar nog onvoldoende was nagedacht over het invullen van regie taken nadat er uitbesteed was. Door marktconforme referentiekaders te hanteren heb ik vanuit de management taak de regie organisaties vormgegeven, pragmatisch ingericht, functieprofielen opgesteld, mensen geworven en de taken overgedragen. In de meeste gevallen was ik hier direct na de contractondertekening bij betrokken.

“Het gaat niet om de weg die je inslaat maar het spoor dat je nalaat”